Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten, toimintatapojen ja oman itsen tutkimista, arviointia ja kehittämistä työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden jäsentelyä ja kehittämistä. Työnohjauksella vapautetaan luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjauksen päämääränä on myös kehittää ohjattavan työssäjaksamista, työn tekemistä sekä kehittymistä omassa työssään.

Työnohjaus mahdollistaa

  • omien tunteiden ja kokemusten läpikäymistä
  • oman perustehtävän kirkastamisen
  • työhyvinvoinnin ja jaksamisen lisääntymisen

Työnohjauksessa

  • tehdään näkyväksi mikä toimii
  • etsitän uusia näkökulmia ongelmallisiin tilanteisiin
  • kirkastetaan työyhteisön periaatteita ja kasvatetaan ymmärrystä erilaisille näkemyksille

Työnohjaus on prosessi, jonka kesto määritellään yhdessä tilaajan kanssa. Sen voi toteuttaa ryhmä- tai yksilömuotoisena. Työnohjaus soveltuu mainiosti myös vaikkapa yrittäjälle oman työn kehittämiseen!


Tarjoan työnohjausta yksilöille ja pienryhmille Hämeenlinnan seudulla, sekä työyhteisöille Etelä Suomen ja Länsi-Lapin alueella. Ajanvaraukseen ja hinnastoon pääset tästä!

Toimin myös vapaaehtoisena mentorina vammaisyrittäjille Invalidiliiton Yritystä! -hankkeessa. Toivotan kaikki yrittäjyydestä haaveilevat tai jo yrittäjänä toimivat vajaakuntoiset ja vammaiset mukaan kehittämäään liiketoimintaansa. Lisätietoja Invalidiliiton hankkeesta löydät täältä; yritystä.fi