Ratkaisukeskeinen terapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakaskeskeinen, tavoitteellinen, tulevaisuussuuntautunut, vuorovaikutuksellinen ja voimavarakeskeinen psykoterapian muoto.

Helposti ymmärrettynä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalla itsellään on avaimet omaan hyvinvointiinsa, terapeutti auttaa löytämään ne ja avaa uusien näkökulmien mahdollisuuksia. Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä keskiössä eivät ole itse ongelmat, vaan tavoitteet ja kehitys. Ratkaisuja ja muutosta vaikeaan elämäntilanteeseen ei tarvitse etsiä ryppyotsaisesti, vaikeidenkin asioiden työstäminen positiivisella otteella tekee tästä työskentelytavasta sekä tehokkaan, että myös asiakkaalle toivoa ja uskoa muutokseen herättävän.

Minäkö terapiaan?

Ratkaisukeskeinen terapia sopii niin yksilöille, pareille kuin perheillekin. Jokaisen omat henkilökohtaiset tavoitteet määrittävät terapian sisällön ja keston. Jo yksi tapaaminen voi olla suuntaa muuttava, usein terapiakertoja on 3-7. Ei ole liian pientä tai liian isoa haastetta, jonka terapeuttisesta käsittelystä ei olisi hyötyä. Terapeuttisesta työskentelystä voit saada apua mm.

  • elämän risteyksessä, esim. avioeron, eläkkeelle jäännin jälkeen
  • vakavan sairauden kohdatessa
  • kroonisen kivun kanssa elämiseen
  • ahdistukseen, masennukseen ja pelkotiloihin
  • menneisyyden painolastin purkamiseen
  • läheisen menetykseen
  • pari- ja perhesuhteiden haasteiden käsittelyyn
  • oman itsensä kehittämiseen

Terapiaan et tarvitse lääkärin lähetettä, ajanvaraukseen ja hinnastoon pääset tästä linkistä

Luonto ja eläimet kuntoutuksen tukena

Ihmisen ja ympäristön välinen suhde vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin, niin fyysiseen kuin psyykkiseen. Luonto antaa hyvinvointia tukevat puitteet myös terapialle. Käytän työssäni sekä luonto- että eläinavusteisia työtapoja, silloin kun se asiakkaalle on sopivaa ja mieluista. Asiakkaan niin halutessa, voimme sopia tapaamisen esim. metsään, luontopolulle tai vaikkapa kodalle nuotion ääreen.
Terapeutisen keskustelun lisäksi luonnossa on mahdollista tehdä myös ns. luontoyhteysharjoitteita, joiden tarkoituksena on avartaa yksilön näköaloja, löytää ihmisen omia voimavaroja sekä tuottaa rentoutumisen tunnetta.

Voit lukea lisää ekopsykologiasta ja luontomenetelmistä Green Care Finlandin sivuilta.

Luonto ja eläinavusteiset menetelmät sopivat myös työnojaukseen ja psykofyysiseen fysioterapiaan!

Eläimen mukaantulo muuttaa kuntoutustilannetta monella tavoin. Puhumisen ohella voidaan hyödyntää toiminnan ja siihen liittyvien elämysten kautta tapahtuvaa oppimista. Eläimen kanssa työskenneltäessä on mahdollista saada esille myös sellaista tunnetason tietoa, jolle ei vielä ole sanallista ilmaisua. Eläimen reagoidessa näihin asia voidaan terapeutin tuella ottaa tietoisen työstämisen pariin.


Ranskanbulldog Urho on luonteeltaan rauhallinen kaveri joka aistii herkästi asiakkaan tunnetilan. Se on auttanut asiakkaita vaikeiden asioiden sanoittamisessa ja auttanut toivon säilymisessä. Urho on mukana terapiatapaamisissa asiakkaan niin toivoessa.